การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ชุดดำน้ำ

เสื้อรัดกล้ามเนื้อ สุดยอดผ้ายืด

การออกกำลังกายมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาด้านสุขภาพทางกาย สุภาพจิตชุดว่ายน้ำ
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ ดำน้ำผ้า 2 ชั้น

กล้ามเนื้อที่อ่อนแอมีส่วนสำคัญกับความเสื่อมสุขภาวะทางกายที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมายมีโอกาสทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บง่ายกว่าผู้ที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างมีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนาทางด้านสุขภาพทางกายถ้าอ่อนแอมีโอกาสทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนล่างได้ง่าย ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ได้นำเส้นใยยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูงส่วนผสมเส้นใยผ้า  Polyester + Spandex มาใช้ผลิต เสื้อรัดกล้ามเนื้อ เสื้อรัดรูป ชุดดำน้ำ ซึ่งเป็นที่นิยมสวมใส่ในการออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อสำหรับกีฬา โดยเฉพาะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างด้วยการยกน้ำหนักแบบวงจรประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน สำหรับกีฬาที่ใช้ความเร็ว เสื้อรัดกล้ามเนื้อ หรือ เสื้อรัดรูป นอกจากช่วยกระชับกล้ามเนื้อลดแรงต้านของลมเช่นวิ่ง หรือลดแรงต้านจากกระแสน้ำกรณีว่ายน้ำหรือวิ่งเป็นต้น ทำให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ข้อต่อ โดยการฝึกกล้ามเนื้อหลักที่เป็นกลุ่มใหญ่สำหรับพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งระบบด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนยาว เสื้อรัดรูป ชุดดำน้ำ ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามรถลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมขณะออกกำลังกาย ถ้าขาดสภาวะสมดุลของกล้ามเนื้อหรือใช้งานมากเกินไปมีโอกาสที่จะเกิดบาดเจ็บได้ง่าย การออกกำลังกายอย่างหนักทำให้เกิดสภาวะแรงต้านทั้งจากกล้ามเนื้อและกระดูกจะมีการตอบสนองโดยกระตุ้นให้ร่างกายเพิ่มขนาดเส้นใยกล้ามเนื้อขณะเดียวกันส่วนของกระดูกจะตอบสนองด้วยการเพิ่มสารโปรตีนเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือนในการฝึกความแข็งแรง การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ เสื้อรัดรูป ชุดดำน้ำ นอกจากเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความหนาแน่นของมวลกระดูก ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญกลูโคสได้ดีขึ้นลดปัจจัยเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดโรคเบาหวาน การส่งผ่านอาหารจากกระเพาะถึงลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งในลำไส้ โรคความดันโลหิตสูง โรคภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวและโรคหัวใจ โดยไปเพิ่มระดับ HDL ในกระแสเลือดเป็นไขมันที่มีความหนาแน่นสูงหรือไขมันดีค่าปกติควรมากกว่า 40 mg/dl เป็นผลที่ได้รับจากการออกกำลังกายซึ่งมีบทบาทกำจัดไขมันไม่ดี LDL หรือไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ ค่าปกติควรน้อยกว่า 100 mg/dl เป็นสาหตุทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวและโรคหัวใจ


เสื้อรัดรูป,ชุดรัดกล้ามเนื้อ,Bodyfit
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ สุดยอดผ้ายืด

ติดต่อเรา

Email : vitoon1953@hotmail.com
TEL : 089-2018265


สามารถติดต่อทางไลน์ได้คลิกเลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น