สาเหตุที่ทำให้นักกีฬามีโอกาสได้รับบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลทำให้ทำให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา

ปัจจัยเสี่ยงจากภายในเช่น  อายุ ปกติอัตราการบาดเจ็บนักกีฬาในวัยเด็กมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่านักกีฬาในวัยผู้ใหญ่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมาก สาเหตุจากประวัติการได้รับบาดเจ็บในอดีตที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาอย่างถูกต้องมีโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย  ระดับสมรรถภาพของร่างกายนักกีฬา ขณะที่มีการเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ กล้ามเนื้อ  ระหว่างฝึกซ้อมหรือขณะเล่นกีฬาซึ่งเป็นที่นิยมสวมใส่กันมากขึ้นในปัจจุบันสำหรับนักกีฬาทั่วไปคือ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ และกางเกงรัดกล้ามเนื้อ หรือเรียกรวมว่า ชุดรัดกล้ามเนื้อ สำหรับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  มีส่วนช่วยป้องกันและลดอาการบาดเจ็บ สมรรถภาพร่างกายนักกีฬาที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บน้อยกว่านักกีฬาที่มีสมรรถภาพร่างกายที่ไม่ดี นักกีฬาต้องเตรียมร่างกายก่อนและหลังการฝึกซ้อมด้วยการ warm-up และ cool-down อย่างถูกต้อง

สุดยอดผ้ายืด เสื้อรัดกล้ามเนื้อLongdusport


เสื้อรัดรูปกระชับกล้ามเนื้อ


Warm-up เตรียมร่างกายสำหรับการออกกำลังกายด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ และ กางเกงรัดกล้ามเนื้อ หรือเรียกรวมว่า ชุดรัดกล้ามเนื้อ ผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและหดกลับสู่สภาพเดิมจะมีส่วนผสมเส้นใยผ้า Polyester +  Spandex หรือ Nylon + Spandex ด้วยเหยียดยืดกล้ามเนื้อ การวิ่งอย่างช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที  เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ป้องกัน ลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น  เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสู่กล้ามเนื้อทำให้ได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น

Cool-down ด้วยการวิ่งเหยาะๆ เหยียดกล้ามเนื้อโดยเน้นกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ขณะเล่นกีฬาประมาณ 15 นาที เพื่อลดอาการเกร็งและขจัดของเสียออกจากกล้ามเนื้อ
การนวดก่อนการแข่งขัน โดยนักกายภาพบำบัดทำการนวดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเล่นกีฬาประมาณ 20 นาที โดยให้มีการเคลื่อนไหวของ กล้ามเนื้อ เอ็นยืดกระดูกข้อต่อ เพื่อเพิ่มอุณหภูมร่างกาย เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มความคล่องตัวของกล้ามเนื้อ
การนวดหลังการแข่งขัน ด้วยการนวดบริเวณกล้ามเนื้อพร้อมการเหยียดยืดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการที่เล่นกีฬาประมาณ 20-30 นาที เพื่อลดการคั่งของเสียในกล้ามเนื้ออันเป็นสาเหตุของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกาย

เสื้อรัดรูป แขนยาว
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ รุ่น Extra

เสื้อรัดกล้ามเนื้อ,เสื้อรัดรูป,Bodyfit,กางเกงรัดกล้ามเนื้อ,ชุดรัดกล้ามเนื้อ
กางเกงรัดกล้ามเนื้อ 
  
สรุป การลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลทำให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บทั้งจากภายในและภายนอก ควรได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ตามอายุ ประวัตินักกีฬาที่เคยได้รับบาดเจ็บควรได้รับการดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนักกีฬามีการเตรียมร่างกายทั้งก่อนและหลังการฝึกซ้อมด้วยการ Warm-up และ Cool-down อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีการนวดก่อนและหลังการแข่งขันประมาณ 20-30  นาทีเพื่อลดอาการเกร็ง ขจัดของเสียออกจากกล้ามเนื้อ เพิ่มอุณหภูมิร่างกาย เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสู่กล้ามเนื้อ เพิ่มความคล่องตัวของกล้ามเนื้อ ด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ และกางเกงรัดกล้ามเนื้อ หรือเรียกรวมว่า ชุดรัดกล้ามเนื้อ


ติดต่อเรา

WEBSITE
www.เสื้อรัดกล้ามเนื้อ.com
www.longdusport.com        

FANPAGE      
FACEBOOK   
INSTAGRAM
TWITTER
YIUTUBE
PINTEREST
GOOGLE+

Email : vitoon1953@hotmail.com
TEL   : 089-2018265
LINE : vitoon1542
                                                             

                                                         สามารถติดต่อทาง Line ได้คลิกเลย
                                                           
                                                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น