ป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาดีกว่าการรักษา

เสื้อรัดกล้ามเนื้อ หรือ ชุดรัดกล้ามเนื้อ มีส่วนช่วยลดการบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา

  การป้องกันการบาดเจ็บช่วงที่ยังไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นควรเตรียมร่างกายทั้งก่อนและหลังการเล่นกีฬาทำการตรวจสภาพร่างกายระหว่างการฝึกซ้อมและช่วงการแข่งขันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งแวคล้อม สภาพร่างกาย สภาวะจิตใจ ความเคยชิน พฤติกรรมของนักกีฬา อายุ ความผิดปกติโครงสร้างทางสรีรวิทยาของกระดูก กล้ามเนื้อ ชนิดของกีฬา เสื้อผ้าที่สวมใส่ ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถหดกลับสู่สภาพเดิมโดยสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างรวดเร็วไม่ยึดรั้งโครงสร้างร่างกาย กระดูก เอ็นข้อต่อ กล้ามเนื้อ อิสระในการเคลื่อนไหวเสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นที่นิยมเรียกในวงการกีฬาว่า เสื้อรัดกล้ามเนื้อ กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและหดกลับสู่สภาพเดิมจะมีส่วนผสมเส้นใยผ้า Polyester +  Spandex หรือ Nylon + Spandex


เสื้อรัดบอดี้ฟิต แขนสั้น

เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนสั้นสีดำเสื้อรัดรูปแขนยาว

เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนยาวสีดำ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลทำให้ทำให้ได้รับบาดเจ็บในขณะเล่นกีฬาแบ่งเป็น 2 ประเภท

1.ปัจจัยเสี่ยงภายในได้แก่ อายุ ประวัติที่เคยได้รับบาดเจ็บในอดีต สมรรถภาพร่างกาย ความผิดปกติในโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ โภชนาการและสภาวะจิตใจ                                                                       2.ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ได้แก่ชนิดของกีฬา ระยะเวลาการเล่นกีฬา และความหนักการฝึกซ้อม สิ่งแวคล้อม ชนิดของเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรมีความยืดหยุ่นที่ดีไม่ยึดรั้งอิสระในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ระหว่างฝึกซ้อมหรือขณะเล่นกีฬาซึ่งเป็นที่นิยมสวมใส่กันมากขึ้นในปัจจุบันสำหรับนักกีฬาทั่วไปคือ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ กางเกงรัดกล้ามเนื้อกางเกงรัดกล้ามเนื้อ ขาสั้นสีดำ
กางเกงรัดกล้ามเนื้อ สีดำ

สรุป    ป้องการอาการบาดเจ็บระหว่างเล่นกีฬาดีกว่าการรักษา มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน ได้แก่อายุ สมรรถภาพร่างกาย ความผิดปกติทางสรีรร่างกาย โครงสร้างกระดูก และกล้ามเนื้อ สภาวะจิตใจ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก เช่น ชนิดกีฬา ระยะเวลาและความหนักการฝึกซ้อม หรือระหว่างเล่นกีฬา ชนิดเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นนิยมสวมใส่สำหรับนักกีฬาทั่วไปในปัจจุบันคือ ชุดรัดกล้ามเนื้อ


ติดต่อเรา
WEBSITE 
www.เสื้อรัดกล้ามเนื้อ.com
www.longdusport.lnwshop.com
www.longdusport.com

FANPAGE
FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER
YOUTUBE
PINTERSET
GOOGLE+


Email : vitoon1953@hotmail.com
TEL : 089-2018265
LINE ID:vitoon1542

                                                 
                                                    สามารถติดต่อทางไลน์ไดัคลิกเลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น