การเสริมสร้างความอดทนให้กล้ามเนื้อ
การเสริมสร้างกล้ามเนื้อทนต่อความเมื่อยล้า                                                                              
ความอดทนต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อขึ้นกับลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดงจะมีความอดทนสูงกว่าลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อสีขาว ขนาดมัดกล้ามเนื้อที่ใหญ่กว่ามีความอดทนต่อความเมื่อยล้าของมัดกล้ามเนื้อได้ดีกว่าขนาดมัดกล้ามเนื้อที่เล็กกว่า ถ้าจำนวนเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมีมากกล้ามเนื้อจะได้รับทั้งพลังงานและ ออกซิเจนมาก การสร้างให้กล้ามเนื้อให้อดทนต่อความเมื่อยล้าด้วยการฝึกยกน้ำหนักบ่อยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งใช้น้ำหนักไม่เกิน 70 % ของน้ำหนักสูงสุดที่ยกได้ด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ  เสื้อรัดรูป  กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ใช้เส้นใยสังเคระห์ที่มีส่วนผสม Polyester + Spandex มีความยืดหยุ่นสูงสามารถหดกลับสู่สภาพเดิมโดยที่ความยาวไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดรอยย่นของผ้าเพื่อช่วยกระชับกล้ามเนื้อ โดยสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ช่วยลดอาการบาดเจ็บ จึงเป็นที่นักกีฬาในปัจจุบันนิยมสวมใส่ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความอดทนให้กล้ามเนื้อ
การเสริมสร้างกล้ามเนื้อทนต่อความเมื่อยล้าด้วย เสื้อรัดกล้ามเนื้อ,เสื้อรัดรูป
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนยาว

การเสริมสร้างกล้ามเนื้อทนต่อความเมื่อยล้าด้วย เสื้อรัดกล้ามเนื้อ,เสื้อรัดรูป
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนยาว


การเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความอ่อนตัว                                                                                                               
ถ้ากล้ามเนื้อมีความอ่อนตัวทำให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ เสื้อรัดรูป กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ที่มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับใช้ในการยืดกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังที่จะมีกิจกรรมการออกกำลังกายผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ กระดูก เอ็นข้อต่อ คลายตัวและลดไขมันที่อยู่รอบๆ ข้อต่อ หน้าท้อง

เสริมสร้างความคล่องตัวของกล้ามเนื้อ เอ็นยึดข้อต่อด้วย เสื้อรัดกล้ามเนื้อ,เสื้อรัดรูป
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ รุ่น Extra

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบหายใจและระบบการไหลเวียนเลือด                                                                                                                                  
ความสามรถในการทำงานของร่างกายในกิจกรรมออกกำลังกายได้เป็นเวลานานๆด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ เสื้อรัดรูป กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ใช้เส้นใยสังเคราะห์ที่มีส่วนผสม Polyester + Spandex ดูดซับเหงื่อได้น้อยทำให้ไม่อับชื้นอันเป็นสาเหตุการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ส่งกลิ่นเหม็นไม่ทำให้เกิดความรำคาญจากกลิ่นเหม็นอับเสื้อที่ใช้สวมใส่ในขณะการออกกำลังกาย สำหรับความอดทนของร่างกายขึ้นกับระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของปอดทำให้ได้รับออกซิเจนได้มากอยู่ที่ฝึกออกกำลังกายด้วยแบบความหนักสลับแบบเบาสม่ำเสมอรวมทั้งระยะเวลานานในการออกกำลังกายแต่ละครั้งรวมระยะเวลาการ warm up และ cool down ร่างกายแต่ละวันไม่น้อยกว่า 30 นาที สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 วัน หลังจากที่ได้ออกกำลังกายอย่างหนักไม่ควรหยุดออกกำลังกายทันทีค่อยๆลดออกกำลังกายลงแบบเบาๆทำให้ระดับกรดแลกติกในกระแสเลือดและในกล้ามเนื้อลดลงได้อย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นนยังช่วยป้องกันไม่ให้เลือดที่ถูกดึงไปเลี้ยงที่บริเวณแขน ขาเนื่องจากการหดตัวของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายทำให้เลือดไหลกลับไปเลี้ยงหัวใจได้เพิ่มขึ้นหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเป็นลมหน้ามืดเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

เพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายของร่างกายด้วย กางเกงรัดกล้ามเนื้อ
กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ขาสั้น

สรุปการเสริมสร้างความอดทนให้กล้ามเนื้อ                                              

การฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อต่อความเมื่อยล้าด้วยการฝึกยกน้ำหนักบ่อยๆอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งไม่เกิน 70 % ของน้ำหนักที่ยกได้สูงสุด เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความอ่อนตัวทำให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวด้วยยึดกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังที่จะมีกิจกรรมการออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ กระดูก เอ็นข้อต่อ คลายตัวและลดไขมันที่อยู่รอบๆ ข้อต่อ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบหายใจและระบบการไหลเวียนเลือดอันเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้ามืดเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหลังจากทำกิจกรรมออกกำลังกายอย่างหนักไม่ควรหยุดทันทีค่อยๆ ลดการออกกำลังกายลงแบบเบาๆ มีการ warm up - cool down ร่างกายทั้งก่อน และหลังกิจกรรมออกกำลังกายรวมเวลาแต่ละวันไม่น้อยกว่า 30 นาที สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 วันเพื่อเสริมสร้างความอดทนต่อความเมื่อยล้าให้กล้ามเนื้อด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ  เสื้อรัดรูป  กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ที่ใช้เส้นใยสังเคระห์ที่มีส่วนผสม Polyester + Spandex มีความยืดหยุ่นสูงสามารถหดกลับสู่สภาพเดิมโดยที่ความยาวไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยกระชับกล้ามเนื้อ โดยสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ช่วยลดอาการบาดเจ็บ และเนื้อผ้าดูดซับเหงื่อได้น้อยทำให้ไม่อับชื้นอันเป็นสาเหตุการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ส่งกลิ่นเหม็นไม่ทำให้เกิดความรำคาญจากกลิ่นเหม็นอับเสื้อที่ใช้สวมใส่ในขณะการออกกำลังกาย นักกีฬาในปัจจุบันนิยมสวมใส่ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความอดทนให้กล้ามเนื้อ

การฝึกความทนทานให้กล้ามเนื้อด้วย เสื้อรัดกล้ามเนื้อ,เสื้อรัดรูป
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนสั้นติดต่อเรา

WEBSITE
www.เสื้อรัดกล้ามเนื้อ.com                                                    
www.longdusport.lnwshop.com
www.longdusport.com


FACEBOOK
FANPAGE
INSTAGRAM
TWITTER
YOUTUBE
PINTEREST
GOOGLE+

Email : vitoon1953@hotmail.com
TEL 089-2018265
ไลน์ : vitoon1542
สามารถติดต่อทางไลน์ได้คลิกเลย


http://bit.ly/2hOgf3B


ความสำคัญของการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย


เสื้อรัดรูป.ชุดรัดกล้ามเนื้อ,Bodyfit,กาวเกงรัดกล้ามเนื้อ
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนยาว


การอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายด้วยสวมใส่  เสื้อรัดกล้ามเนื้อ

การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เพื่อเตรียมร่างกายก่อนการฝึกซ้อม การแข่งขัน หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกายที่นักกีฬาในปัจจุบันนิยมสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ  เสื้อรัดรูป  กางเกงรัดกล้ามเนื้อ หรือ ชุดรัดกล้ามเนื้อ สามารถระบายเหงื่อได้ดี ผ้าแห้งไว ไม่อับชื้นการอบอุ่นร่างกายช่วยกระตุ้นและเตรียมความพร้อมระบบต่างๆของร่างกายระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นเพิ่มอุณหภูมร่างกายและกล้ามเนื้อมีความอบอุ่นช่วยกระตุ้นปฎิกิริยาสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการสร้างพลังงานในการเคลื่อนไหวทำให้เกิดความคล่องตัวก่อนออกกำลังกายเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเม็ดเลือดแดงสามารถจับออกซิเจนได้มากขึ้นอุณหภูมิกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นกรด Lactic ในเลือดจะลดลงถ้ามีการออกกำลังกายอย่างหนักเช่นวิ่งความเร็วในระยะสั้น 200 ม.จะไม่เกิดภาวะเสี่ยงที่หัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นอาจสาเหตุของการเสียชีวิตได้ในขณะที่ออกกำลังกายอย่างหนักถ้าไม่มีการอบอุ่นร่างกาย (warm up) การอบอุ่นร่างกายสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประมาณ 3-5 นาที สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเสื้อรัดรูป ชุดรัดกล้ามเนื้อ Bodyfit
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนยาว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบอุ่นร่างกาย
                                                                                                 
1.เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เพิ่มอุณหภูมิของกล้ามเนื้อ ทำให้การเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น                                                                                                                     

2.กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทเพิ่มปฎิกิริยาการตอบสนองได้เร็วขึ้น                                           

3.ลดความเสี่ยงที่อาจได้รับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ  ออกกำลังกายด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ  เสื้อรัดรูป  กางเกงรัดกล้ามเนื้อ  หรือ ชุดรัดกล้ามเนื้อ ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถยืดและหดกลับสู่สภาพเดิมโดยที่ความยาวไม่เปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยกระชับกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกาย ช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ การอบอุ่นร่างกายสำหรับออกกำลังกายทั่วไปมีหลายวิธี เช่น การวิ่งช้าๆ การเหยียดยืดกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกาย กล้ามเนื้อ และระบบประสาท ให้มีความพร้อมระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกายขึ้นกับสภาพอากาศถ้าอากาศร้อนการอบอุ่นร่างกายใช้เวลาน้อยกว่าอากาศเย็น หลังจากออกกำลังกายเสร็จระดับ Lactic acid ทั้งในเลือดและกล้ามเนื้อลดลงมากควรมีการ Cool down ช่วยป้องกันการคั่งของเลือดอย่างเฉียบพลันซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาที่หยุดการเคลื่อนไหวร่างกายทันทีมีโอกาสทำให้มีอาการหน้ามืด วิงเวียนศรีษะได้ ด้วยออกกำลังกายแบบเบาๆ หรือวิ่งช้าๆ ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ร่างกายปรับตัวกลับคืนสู่สภาพปกติ


เสื้อรัดรูป ชุดรัดกล้ามเนื้อ Bodyfit
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ สุดยอดผ้ายืด

สรุปความสำคัญของการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย

ก่อนออกกำลังกายควรมีการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) และ Cool down เตรียมความพร้อมร่างกาย ด้วยการวิ่งช้าๆ หรือเหยียดยืดกล้ามเนื้อ ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นเพิ่มอุณหภูมิร่างกายและกล้ามเนื้อมีความอบอุ่นเพื่อเตรียมร่างกายก่อนการฝึกซ้อม การแข่งขัน หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ  เสื้อรัดรูป  กางเกงรัดกล้ามเนื้อ  หรือ ชุดรัดกล้ามเนื้อ ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถยืดและหดกลับสู่สภาพเดิมโดยที่ความยาวไม่เปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยกระชับกล้ามเนื้อลดอาการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย

เสื้อรัดรูป ชุดรัดกล้ามเนื้อ Bodyfit
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนยาว


ติดต่อเรา

WEBSITE
www.เสื้อรัดกล้ามเนื้อ.com
www.longdusport.lnwshop.com
www.longdusport.com

FACEBOOK
FANPAGE
INSTAGRAM
TWITTER
YOUTUBE
PINTEREST
GOOGLE+

Email : vitoon1953@hotmail.com
TEL 089-2018265
ไลน์ : vitoon1542


สามรถคิดต่อทางไลน์ได้คลิกเลย