สาเหตุที่ทำให้นักกีฬามีโอกาสได้รับบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลทำให้ทำให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา

ปัจจัยเสี่ยงจากภายในเช่น  อายุ ปกติอัตราการบาดเจ็บนักกีฬาในวัยเด็กมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่านักกีฬาในวัยผู้ใหญ่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมาก สาเหตุจากประวัติการได้รับบาดเจ็บในอดีตที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาอย่างถูกต้องมีโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย  ระดับสมรรถภาพของร่างกายนักกีฬา ขณะที่มีการเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ กล้ามเนื้อ  ระหว่างฝึกซ้อมหรือขณะเล่นกีฬาซึ่งเป็นที่นิยมสวมใส่กันมากขึ้นในปัจจุบันสำหรับนักกีฬาทั่วไปคือ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ และกางเกงรัดกล้ามเนื้อ หรือเรียกรวมว่า ชุดรัดกล้ามเนื้อ สำหรับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  มีส่วนช่วยป้องกันและลดอาการบาดเจ็บ สมรรถภาพร่างกายนักกีฬาที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บน้อยกว่านักกีฬาที่มีสมรรถภาพร่างกายที่ไม่ดี นักกีฬาต้องเตรียมร่างกายก่อนและหลังการฝึกซ้อมด้วยการ warm-up และ cool-down อย่างถูกต้อง

สุดยอดผ้ายืด เสื้อรัดกล้ามเนื้อLongdusport


เสื้อรัดรูปกระชับกล้ามเนื้อ


Warm-up เตรียมร่างกายสำหรับการออกกำลังกายด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ และ กางเกงรัดกล้ามเนื้อ หรือเรียกรวมว่า ชุดรัดกล้ามเนื้อ ผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและหดกลับสู่สภาพเดิมจะมีส่วนผสมเส้นใยผ้า Polyester +  Spandex หรือ Nylon + Spandex ด้วยเหยียดยืดกล้ามเนื้อ การวิ่งอย่างช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที  เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ป้องกัน ลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น  เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสู่กล้ามเนื้อทำให้ได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น

Cool-down ด้วยการวิ่งเหยาะๆ เหยียดกล้ามเนื้อโดยเน้นกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ขณะเล่นกีฬาประมาณ 15 นาที เพื่อลดอาการเกร็งและขจัดของเสียออกจากกล้ามเนื้อ
การนวดก่อนการแข่งขัน โดยนักกายภาพบำบัดทำการนวดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเล่นกีฬาประมาณ 20 นาที โดยให้มีการเคลื่อนไหวของ กล้ามเนื้อ เอ็นยืดกระดูกข้อต่อ เพื่อเพิ่มอุณหภูมร่างกาย เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มความคล่องตัวของกล้ามเนื้อ
การนวดหลังการแข่งขัน ด้วยการนวดบริเวณกล้ามเนื้อพร้อมการเหยียดยืดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการที่เล่นกีฬาประมาณ 20-30 นาที เพื่อลดการคั่งของเสียในกล้ามเนื้ออันเป็นสาเหตุของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกาย

เสื้อรัดรูป แขนยาว
เสื้อรัดกล้ามเนื้อ รุ่น Extra

เสื้อรัดกล้ามเนื้อ,เสื้อรัดรูป,Bodyfit,กางเกงรัดกล้ามเนื้อ,ชุดรัดกล้ามเนื้อ
กางเกงรัดกล้ามเนื้อ 
  
สรุป การลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลทำให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บทั้งจากภายในและภายนอก ควรได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ตามอายุ ประวัตินักกีฬาที่เคยได้รับบาดเจ็บควรได้รับการดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนักกีฬามีการเตรียมร่างกายทั้งก่อนและหลังการฝึกซ้อมด้วยการ Warm-up และ Cool-down อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีการนวดก่อนและหลังการแข่งขันประมาณ 20-30  นาทีเพื่อลดอาการเกร็ง ขจัดของเสียออกจากกล้ามเนื้อ เพิ่มอุณหภูมิร่างกาย เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสู่กล้ามเนื้อ เพิ่มความคล่องตัวของกล้ามเนื้อ ด้วยสวมใส่ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ และกางเกงรัดกล้ามเนื้อ หรือเรียกรวมว่า ชุดรัดกล้ามเนื้อ


ติดต่อเรา

WEBSITE
www.เสื้อรัดกล้ามเนื้อ.com
www.longdusport.com        

FANPAGE      
FACEBOOK   
INSTAGRAM
TWITTER
YIUTUBE
PINTEREST
GOOGLE+

Email : vitoon1953@hotmail.com
TEL   : 089-2018265
LINE : vitoon1542
                                                             

                                                         สามารถติดต่อทาง Line ได้คลิกเลย
                                                           
                                                               

ป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาดีกว่าการรักษา

เสื้อรัดกล้ามเนื้อ หรือ ชุดรัดกล้ามเนื้อ มีส่วนช่วยลดการบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา

  การป้องกันการบาดเจ็บช่วงที่ยังไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นควรเตรียมร่างกายทั้งก่อนและหลังการเล่นกีฬาทำการตรวจสภาพร่างกายระหว่างการฝึกซ้อมและช่วงการแข่งขันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งแวคล้อม สภาพร่างกาย สภาวะจิตใจ ความเคยชิน พฤติกรรมของนักกีฬา อายุ ความผิดปกติโครงสร้างทางสรีรวิทยาของกระดูก กล้ามเนื้อ ชนิดของกีฬา เสื้อผ้าที่สวมใส่ ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถหดกลับสู่สภาพเดิมโดยสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างรวดเร็วไม่ยึดรั้งโครงสร้างร่างกาย กระดูก เอ็นข้อต่อ กล้ามเนื้อ อิสระในการเคลื่อนไหวเสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นที่นิยมเรียกในวงการกีฬาว่า เสื้อรัดกล้ามเนื้อ กางเกงรัดกล้ามเนื้อ ผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและหดกลับสู่สภาพเดิมจะมีส่วนผสมเส้นใยผ้า Polyester +  Spandex หรือ Nylon + Spandex


เสื้อรัดบอดี้ฟิต แขนสั้น

เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนสั้นสีดำเสื้อรัดรูปแขนยาว

เสื้อรัดกล้ามเนื้อ แขนยาวสีดำ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลทำให้ทำให้ได้รับบาดเจ็บในขณะเล่นกีฬาแบ่งเป็น 2 ประเภท

1.ปัจจัยเสี่ยงภายในได้แก่ อายุ ประวัติที่เคยได้รับบาดเจ็บในอดีต สมรรถภาพร่างกาย ความผิดปกติในโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ โภชนาการและสภาวะจิตใจ                                                                       2.ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ได้แก่ชนิดของกีฬา ระยะเวลาการเล่นกีฬา และความหนักการฝึกซ้อม สิ่งแวคล้อม ชนิดของเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรมีความยืดหยุ่นที่ดีไม่ยึดรั้งอิสระในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ระหว่างฝึกซ้อมหรือขณะเล่นกีฬาซึ่งเป็นที่นิยมสวมใส่กันมากขึ้นในปัจจุบันสำหรับนักกีฬาทั่วไปคือ เสื้อรัดกล้ามเนื้อ กางเกงรัดกล้ามเนื้อกางเกงรัดกล้ามเนื้อ ขาสั้นสีดำ
กางเกงรัดกล้ามเนื้อ สีดำ

สรุป    ป้องการอาการบาดเจ็บระหว่างเล่นกีฬาดีกว่าการรักษา มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน ได้แก่อายุ สมรรถภาพร่างกาย ความผิดปกติทางสรีรร่างกาย โครงสร้างกระดูก และกล้ามเนื้อ สภาวะจิตใจ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก เช่น ชนิดกีฬา ระยะเวลาและความหนักการฝึกซ้อม หรือระหว่างเล่นกีฬา ชนิดเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นนิยมสวมใส่สำหรับนักกีฬาทั่วไปในปัจจุบันคือ ชุดรัดกล้ามเนื้อ


ติดต่อเรา
WEBSITE 
www.เสื้อรัดกล้ามเนื้อ.com
www.longdusport.lnwshop.com
www.longdusport.com

FANPAGE
FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER
YOUTUBE
PINTERSET
GOOGLE+


Email : vitoon1953@hotmail.com
TEL : 089-2018265
LINE ID:vitoon1542

                                                 
                                                    สามารถติดต่อทางไลน์ไดัคลิกเลย